O B A V I J E S T

 Na temelju članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 1/11., 3/15., 7/18., 1/19. i 2/21), članka 42. stavak 1., članka 43. stavak 1. i članka 44. stavak 1.

Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/2022), Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 85/2022)

i članka 42. Pravilnika o radu Upravnog vijeća (URBROJ: 125/2017.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Križevci, na sjednici održanoj 25.8.2022. godine, donijelo je Odluku o visini cijene ulaznica,

čime se mijenjaju cijene Kino ulaznica te se uvodi dvojno iskazivanje cijena istih. Novi cjenik vrijedi od 5.9.2022.

NOVE CIJENE KINO ULAZNICA:

VRSTA ULAZNICE CIJENA
Redovna ulaznica 30,14 kuna / 4,00 eura
3D projekcija 37,67 kuna / 5,00 eura
Matineja od ponedjeljka do petka (uskoro) 18,84 kuna / 2,50 eura
Školska grupa 22,60 kuna / 3,00 eura.

Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn